Wystawy psów rasowych

Aby pies mógł wziąć udział w wystawach psów rasowych musi posiadać rodowód, a my powinniśmy być członkami Związku Kynologicznego i mieć opłacone składki. Należy zatem udać się z otrzymaną przy nabyciu psa „Metryką” do najbliższego oddziału Związku Kynologicznego (warto przedtem zrobić i zatrzymać sobie jej kopię). W Związku Kynologicznym rejestrujemy psa i występujemy o wypisanie mu rodowodu, a także opłacamy wpisowe i za członkowstwo w tej organizacji. Po kilku tygodniach będzie można odebrać rodowód.

Na stronach Związku zamieszczona jest zawsze lista wystaw. Obok każdej z nich znajduje się napis INFO, który po kliknięciu kieruje nas do szczegółowych informacji o danej wystawie, wśród których znajduje się również link do internetowego formularza zgłoszeniowego. Warto też zapoznać się z regulaminem wystaw psów rasowych. Udział w wystawie wiąże się z opłatą na rzecz organizatora jakim jest Związek Kynologiczny.
Każdy pies powinien być zgłoszony do właściwej dla siebie klasy, jest ich kilka:
• klasa baby – wiek od 3 do 6 miesięcy,
• klasa szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,
• klasa młodzieży – wiek od 9 do 18 miesięcy,
• klasa pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy,
• klasy otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy,
• klasa użytkowa – wiek powyżej 15 miesięcy, z certyfikatem użytkowości
• klasa championów – tylko dla championów
• klasa weteranów – dla psów i suk, które ukończyły 8 lat.

W klasach baby i szczeniąt nie uzyskuje się żadnych tytułów, które można by było wpisać później do rodowodu, ale udział w takiej wystawie daje szczenięciu i opiekunowi niezbędne obycie wystawowe, poza tym stanowi świetną zabawę i okazję do poznania innych wielbicieli rasy. Dla klas otwartej, użytkowej, championów i weteranów nie określa się górnej granicy wieku. Na wystawach klubowych oraz specjalistycznych, mogą być tworzone inne dodatkowe klasy (np. juniorów, honorowa).

Na wystawie każdy wystawca otrzymuje od organizatorów katalog, gdzie znajdują się informacje (na którym ringu i w jakiej kolejności oraz przez kogo będą sędziowane psy). Wcześniej, na ogół pocztą przychodzi potwierdzenie na wystawę i numer startowy.
Przygotowanie dużego szwajcarskiego psa pasterskiego, w porównaniu z innymi rasami, na przykład tymi o długim włosie, nie jest czasochłonne. Pies powinien być czysty, wyczesany, dobrze jest sprawdzić czy na zębach nie znajduje się kamień (jeśli tak trzeba go usunąć u weterynarza). Szwajcara, który jest prawidłowo pielęgnowany na co dzień, na wystawę można praktycznie zabrać „z marszu”.

Dobrze jest natomiast poćwiczyć wcześniej w domu, najlepiej od szczenięcia, poruszanie się po ringu (właściwe tempo marszu) i przyjmowanie pozycji wystawowej (kończyny przednie zawsze równolegle i prostopadle do linii grzbietu) i pozostawania w niej przez dłuższą chwilę. Zwierzę oczywiście musi być przyzwyczajone do tego, że obca osoba je dotyka i musi dać sobie obejrzeć zęby bez cofania się i wyrywania. Na wystawie psa prowadzimy zawsze z lewej strony, chodzimy po okręgu, w kolejności według numerów startowych, tak by pies był zawsze od środka zataczanego kółka, każde zatrzymanie się powinno być połączone z przyjęciem pozycji wystawowej. Kiedy pies oceniany przez sędziego indywidualnie, może on poprosić wystawcę aby przeprowadził on psa „do siebie” i „do siebie” lub ewentualnie po trójkącie albo na kształt litery L, tak aby móc dokładnie obejrzeć idące zwierzę. Po ocenie wystawca dostaje kartę oceny z przyznaną notą i opisem psa.

Pies może uzyskać następujące oceny (oprócz klasy baby i szczeniąt):
• Doskonałą
• Bardzo dobrą
• Dobrą
• Dostateczną
• Pies może też być zwolniony z ringu bez oceny albo zdyskwalifikowany.

W praktyce jednak nie najważniejsza jest nie ocena psa, ale które miejsce w klasie zajął czyli lokata. W klasie może być kilkanaście psów doskonałych, a złoty medalista jest tylko jeden. Ważne jest też na jakiej wystawie pies uzyskał złoty medal, na wystawach międzynarodowych jest zwykle większa konkurencja i wymogi są wyższe. Dodatkowe tytuły (oprócz klasy baby i szczeniąt) jakie pies może zdobyć na wystawie to:
• CWC / CAC – Certyfikat na Wystawowego Championa może otrzymać zwycięzca w danej klasie – w Polsce CAC nazywa się CWC – 3 takie CWC od trzech różnych sędziów, w tym przynajmniej jeden uzyskany na wystawie międzynarodowej lub klubowej ubiegania się o tytuł championa, pamiętając oczywiście o szczególnych wymogach dotyczących czasu pomiędzy uzyskaniem pierwszego i ostatniego tytułu
• Zwycięzca Młodzieży – najlepszy pies w klasie młodzieży
• Najlepszy Dorosły Pies w Rasie, Najlepsza Dorosła Suka w Rasie, Najlepszy Junior w Rasie to tytuły, jakie były w latach 2005-2008 nadawane podczas najlepszym psom z rasy. Na przykład tytuł Najlepszego Juniora w Rasie nadawany jest psu lub suce, które w swoich klasach otrzymały tytuł Zwycięzca Młodzieży. Najlepszy dorosły pies, suka, junior oraz psy z klasy weteranów, które uzyskały lokatę pierwszą i ocenę doskonałą mogły brać udział w porównaniu o tytuł Best of Breed.
• Zwycięzca Wystawy – wybierany z pośród wszystkich zwycięzców „dorosłych” klas jednej płci
• Zwycięzca Rasy – Best of Breed (BoB) – wybierany spośród najlepszych psów i suk danej rasy
• Zwycięzca Grupy – Best of Group (BoG) – najlepszy pies ze wszystkich ras danej grupy
• Najlepszy Pies Wystawy – Best in Show (BiS) – najlepszy pies całej wystawy!
Psy zajmujące w danej konkurencji drugie miejsce otrzymują tytuł res., przykładowo res. BoB, res. BoG itp.
Ukoronowaniem sukcesów wystawowych jest uzyskanie tytułu:
• – CACIB – Międzynarodowy Certyfikat Wystawowego Championa Piękności – przyznawany na wystawach psów rasowych rangi międzynarodowej, kontynentalnej i światowej – czterokrotne uzyskanie CACIB od różnych sędziów w co najmniej trzech krajach w tym co najmniej raz w kraju macierzystym lub w kraju pochodzenia rasy uprawnia psa do tytułu międzynarodowego championa, pamiętając oczywiście o wymogach dotyczących czasu pomiędzy uzyskaniem pierwszego i ostatniego tytułu).
Trzeba zaznaczyć, że poszczególne wystawy mogą obfitować w inne, interesujące konkurencje jak na przykład wybór najpiękniejszego szczenięcia, najpiękniejszego weterana, najpiękniejszego psa ras polskich, najlepszej pary psów, najlepszej grupy hodowlanej, najlepszego reproduktora, najlepszego psa użytkowego itp.